Gamla godingar

Nästan ett dussin något äldre exempel hur din teckning kan se ut.  4-5 småbilder intill huvud-bilden är kanske lagom för ett bra resultat...

Nog fick du väl lite inspiration till att göra en beställning....